Νέα

Τελευταία ενημέρωση για εμάς και τον κλάδο

27,May 2021
Μπαταρίες LiFePO4 (LFP): Το μέλλον των Oχημάτων
Μπαταρία LiFePO4 Η έκθεση του τρίτου τριμήνου του 2021 της Tesla ανακοίνωσε τη μετάβαση στις μπαταρίες LiFePO4 ως το νέο…
27,May 2021
Αποθήκευση ενέργειας μπαταριών ιόντων λιθίου και αναδυόμενοι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις
Η αυξανόμενη ζήτηση για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών ιόντων λιθίου (BESS) οφείλεται στα οφέλη που παρέχουν στους καταναλωτές, όπως η…